bip um baner - zdjęcie mostu Siekierkowskiego z logo ZRiKD

Ochrona Danych Osobowych


Inspektor Ochrony Danych

Iwona Woźniak-Rudzka
pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa
iwozniakrudzka@zrikd.waw.pl, tel. 22, 3973920


Okres retencji danych osobowych

Jednolity rzeczowy wykaz akt


Obowiązki informacyjne

Informacja publiczna - klauzula informacyjna

Skargi i wnioski - klauzula informacyjna

Zapytania ofertowe - klauzula informacyjna

Realizacja umow - klauzula informacyjna

Zamowienia-publiczne - klauzula informacyjna

Kierując do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg pismo lub wiadomość elektroniczną, które nie stanowią skargi, wniosku, petycji lub odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zawartych w piśmie lub wiadomości elektronicznej. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w formie pisemnego oświadczenia złożonego Administratorowi.

Pisma, które nie stanowią skargi, wniosku, petycji, informacji publicznej - klauzula informacyjna