bip um baner - zdjęcie mostu Siekierkowskiego z logo ZRiKD

Zapytanie ofertowe lub zlecenia można składać w kancelarii ZRiKD.


Budowa i konserwacja dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich

 1. Budowa i utrzymanie dróg, w tym:
  - wykonywanie i naprawa podbudowy jezdni;
  - wykonywanie nawierzchni ulepszonych: z asfaltobetonu (w tym frezowanie nierówności nawierzchni), z asfaltu lanego, z prefabrykatów betonowych (kostka brukowa, trylinka, płyty ażurowe), z kostki kamiennej;
  - wykonywanie nawierzchni nieulepszonych (tłuczniowych, z destruktu asfaltowego) oraz profilowanie dróg gruntowych;
 2. Konserwacja i remonty poboczy, zatok autobusowych (utwardzanie, profilowanie) oraz zjazdów i azyli bezpieczeństwa;
 3. Układanie i utrzymanie chodników (z płyt betonowych, kostki kamiennej, betonowej kostki brukowej);
 4. Budowa ścieżek rowerowych w najnowszej technologii - z kostki bezfazowej lub masy bitumicznej;
 5. Układanie krawężników drogowych (betonowych i kamiennych) i trawnikowych;
 6. Utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich (estakady, mosty, wiadukty, kładki);
 7. Usuwanie skutków kolizji.

Wykonywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu

oraz ich wdrażanie na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu - w zakresie oznakowania pionowego i poziomego - na czas trwania imprez okolicznościowych, remontów ulic, remontów obiektów inżynierskich itp.

Montaż i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 1. Wykonywanie i konserwacja oznakowania poziomego ulic (malowanie nawierzchniowe, wykonywanie trwałego oznakowania);
 2. Korekty oznakowania poziomego - trwałe usunięcie (frezowanie);
 3. Oznakowanie pionowe ulic oraz wygrodzenia z barier łańcuchowych, słupki krawędziowe i blokujące;
 4. Konserwacja znaków drogowych;
 5. Konserwacja i usuwanie awarii podświetlanych urządzeń informacji drogowej;
 6. Konserwacja opraw oświetleniowych ulic i obiektów inżynierskich;
 7. Naprawa oraz montaż nowych wygrodzeń ramowych i barier energochłonnych;
 8. Montaż elementów odblaskowych na jezdni;
 9. Mycie urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 10. Montaż i konserwacja progów zwalniających oraz azyli dla pieszych, wykonanych z tworzywa sztucznego;
 11. Montaż i demontaż siatek przeciwśnieżnych;
 12. Usuwanie reklam ustawionych bez zezwolenia.

dysponujemy nowoczesnym sprzętem