biuletyn informacji publicznej
logo Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej ZRiKD

Podstawową działalnością ZRiKD jest budowa i konserwacja dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym między innymi:

Zakład realizuje również prace z zakresu montażu i utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Ponadto ZRiKD sporządza projekty i wdraża stałe oraz czasowe organizacje ruchu. Zdjęcie drzwi wejściowych

ZRiKD dba o utrzymanie ok. 773 km stołecznych ulic (powiatowych, wojewódzkich, krajowych), które są w zarządzie ZDM - oraz realizuje znaczące dla infrastruktury drogowej Warszawy inwestycje.