biuletyn informacji publicznej
logo Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej ZRiKD

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie to samorządowy zakład budżetowy. Jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy i wykonuje zadania w obrębie stolicy w oparciu o bezprzetargowy tryb zlecania robót. Standardowe obowiązki wykonuje na zlecenie zarządcy drogi ZDM, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych i innych jednostek budżetowych. Zakład, w zakresie swoich kompetencji i robót służących Mieszkańcom Warszawy, współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi.

Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy
dotyczące powołania i funkcjonowania ZRiKD