biuletyn informacji publicznej
logo Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej ZRiKD

Wszelką korespondencję (podania, wnioski, oferty, inne) należy składać w kancelarii ZRiKD w godzinach 700 - 1500 od poniedziałku do piątku lub wysyłać za pośrednictwem poczty. O sposobie załatwienia sprawy ZRiKD powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Admistracyjnego.