bip um baner - zdjęcie mostu Siekierkowskiego z logo ZRiKD

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie to samorządowy zakład budżetowy. Jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy i wykonuje zadania w obrębie stolicy w oparciu o bezprzetargowy tryb zlecania robót. Standardowe obowiązki wykonuje na zlecenie zarządcy drogi ZDM, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych i innych jednostek budżetowych. Zakład, w zakresie swoich kompetencji i robót służących Mieszkańcom Warszawy, współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi.

Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy
dotyczące powołania i funkcjonowania ZRiKD


Podstawową działalnością ZRiKD jest budowa i konserwacja dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym między innymi:

Zakład realizuje również prace z zakresu montażu i utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Ponadto ZRiKD sporządza projekty i wdraża stałe oraz czasowe organizacje ruchu. Usługi świadczone przez ZRiKD. Zdjęcie drzwi wejściowych

ZRiKD, dysponując nowoczesnymi maszynami budowlanymi, środkami transportu oraz specjalistycznym sprzętem drogowym [wykaz], dba o utrzymanie ok. 773 km stołecznych ulic (powiatowych, wojewódzkich, krajowych), które są w zarządzie ZDM - oraz realizuje znaczące dla infrastruktury drogowej Warszawy inwestycje.


Schemat organizacyjny ZRiKD