baner - zdjęcie mostu Siekierkowskiego z logo ZRiKD

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie to samorządowy zakład budżetowy. Jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy i wykonuje zadania w obrębie stolicy w oparciu o bezprzetargowy tryb zlecania robót. Standardowe obowiązki wykonuje na zlecenie zarządcy drogi ZDM, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych i innych jednostek budżetowych. Zakład, w zakresie swoich kompetencji i robót służących Mieszkańcom Warszawy, współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi.

Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy
dotyczące powołania i funkcjonowania ZRiKD


Podstawową działalnością ZRiKD jest budowa i konserwacja dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym między innymi:

Zakład realizuje również prace z zakresu montażu i utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Ponadto ZRiKD sporządza projekty i wdraża stałe oraz czasowe organizacje ruchu. Oferta szczegółowa. Zdjęcie drzwi wejściowych

ZRiKD, dysponując nowoczesnymi maszynami budowlanymi, środkami transportu oraz specjalistycznym sprzętem drogowym [wykaz], dba o utrzymanie ok. 773 km stołecznych ulic (powiatowych, wojewódzkich, krajowych), które są w zarządzie ZDM - oraz realizuje znaczące dla infrastruktury drogowej Warszawy inwestycje.ZRiKD ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych

28 października 2014 r.

wynik przetargu19 listopada 2014 r.ZRiKD ogłasza konkurs na brokera ubezpieczeniowego

15 września 2014 r.


Ogłoszenie o wynikach konkursu21 października 2014 r.

linia górna

Schemat organizacyjny ZRiKD