Wyszukiwarka postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Pozostaw wszystkie pola niezmienione, aby wyświetlić tylko AKTUALNE zamówienia

Zamówienia publiczne

nrnazwaotwarciekontakt
771 Dostawa tarcz, słupków i obejm do znaków drogowych w 2022 r. - zamówienie udzielane w częściach
699 Dostawa frezarki, zamiatarek i młotów do nośnika osprzętu marki Bobcat - zamówienie udzielane w częściach
715 Dostawa samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 t - zamówienie udzielane w częściach
700 Dostawa elementów azyli prefabrykowanych
674 Dostawa materiałów elektrycznych do wykonania doświetlenia przejść dla pieszych - zamówienie udzielane w częściach
563 Ochrona obiektów i mienia ZRiKD w 2022r.
657 Usługa wykonania zieleni w związku z budową połączenia ul. Branickiego z Południową Obwodnicą Warszawy
627 Dostawa materiałów do budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Jerzego Waldorffa w Warszawie - zamówienie udzielane w częściach - UWAGA ODPOWIEDZI I ZMIANA SWZ!!!
581 Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem
598 Dostawa paliwa gazowego w okresie 01.01.2022r. - 31.12.2022r.
458 Ubezpieczenie interesów majątkowych m. st. Warszawy – Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg w latach 2022-2023 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW
524 Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
527 Dostawa kamiennych wyrobów budowlanych - zamówienie udzielane w częściach

Znaleziono 13 zamówień

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 16.11.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 9.08.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 17.06.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 6.05.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 2.04.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 16.03.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.