Wyszukiwarka postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Pozostaw wszystkie pola niezmienione, aby wyświetlić tylko AKTUALNE zamówienia

Zamówienia publiczne

nrnazwaotwarciekontakt
137 Budowa kanalizacji ogólnospławnej i odwodnienia w związku z budową ul. Piastów Śląskich w Warszawie - uwaga kolejna zmiana terminów!!!
223 Odbiór i wywóz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz usługa wynajmu kontenerów KP7 i KP14 na odpady zmieszane o kodzie 17 09 04 wraz z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem
178 Dostawa fabrycznie nowego dwuosiowego pojazdu specjalnego zabudowanego podnośnikiem koszowym
243 Dostawa obuwia roboczego i ochronnego w 2021 r.
189 Kompleksowa usługa odbioru i zagospodarowania odpadów (kod odpadu: 17 01 01, 17 05 04) z robót prowadzonych w 2021r.
157 Budowa sieci wodociągowej w związku z budową ul. Piastów Śląskich w Warszawie- UWAGA zmiana terminów!!!
1 Dostawa geosiatki z włókien szklanych i szklano-węglowych [ramowe główne]
230 Dostawa odzieży roboczej i ochronnej w 2021 r. - UWAGA ODPOWIEDZI I ZMIANA SWZ!!!
130 Dostawa nawierzchniowego betonu wałowanego RCC C30/37
195 Dostawa betonu towarowego i betonu szybkosprawnego
177 Dostawa elementów energochłonnych barier drogowych - zamówienie udzielane w częściach
129 Dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego na ul. Piastów Śląskich w Warszawie - uwaga odpowiedzi i zmiana SWZ!!!
96 12.03.2021
11:30
Anna Piętosa
97 11.03.2021
11:30
Anna Piętosa

Znaleziono 14 zamówień

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 2.04.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 16.03.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.