Wyszukiwarka postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Pozostaw wszystkie pola niezmienione, aby wyświetlić tylko AKTUALNE zamówienia

Zamówienia publiczne

nrnazwaotwarciekontakt
398 Dostawa pojazdu specjalnego zabudowanego podnośnikiem koszowym hybrydowym
389 Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Branickiego w Warszawie
391 Dostawa ładowarki kołowej o pojemności łyżki 3,5m3 (± 4 %) - UWAGA ODPOWIEDZI I ZMIANA SWZ!!!
388 Dostawa mas chemoutwardzalnych do poziomego oznakowania dróg
366 Budowa odwodnienia w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa połączenia drogi powiatowej ul. A. Branickiego z Południową Obwodnicą Warszawy w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
384 Dostawa ogrodzenia tymczasowego budowlanego pełnego
362 Dostawa zestawów do przerobu asfaltu (recyklerów) - zamówienie udzielane w częściach

Znaleziono 7 zamówień

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 17.06.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 6.05.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 2.04.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień 16.03.2021 r.

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.