dane teleadresowe

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

plac Czerwca 1976 nr 1
02-495 Warszawa
REGON 015895956

Kancelaria

22 397 39 05
kancelaria@zrikd.waw.pl
czynna w dni robocze 800-1500

Sekretariat

22 397 39 00
sekretariat@zrikd.waw.pl

Skargi i wnioski można składać na piśmie (pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa) lub drogą mailową na adres kancelaria@zrikd.waw.pl. Osobą wyznaczoną przez Dyrektora do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków jest Dorota Grzeszkiewicz.

DyrektorWiktor Wojewódzki

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania ProdukcjiAdelajda Różyc

Z-ca Dyrektora ds. RealizacjiRenata Nowakowska

Z-ca Dyrektora ds. Środków ProdukcjiGrzegorz Wlazłowski

Główny KsięgowyBeata Kisiel

Wydział Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu
ul. Powązkowska 93a
22 633 04 84
22 633 96 68
Wydział Asfaltowy
ul. Powązkowska 93
22 633 53 41
Wydział Mostowo-Interwencyjny
ul. Marsa 38
22 815 48 39
Wydział Drogowy Warszawa Wschód
ul. Magazynowa 16
22 857 39 74
Wydział Drogowy Warszawa Zachód
ul. Kompanii Kordian 44
22 662 69 88
Wydział Drogowy Warszawa Północ
ul. Annopol 10
22 819 45 66
22 811 01 16