Rekrutacja pracowników

Informacja dla osób składających dokumenty aplikacyjne poza naborem ogłoszonym na stanowiska pomocnicze i obsługi Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rekrutacja na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze

stanowiskowydziałdata
ogłoszenia
kandydaci
Wydział Zaopatrzenia Materiałowo-Sprzętowego 18.11.2020
Wydział Informatyki 5.11.2020
Wydział Księgowości 22.10.2020
22.10.2020 są kandydaci
Wydział Księgowości 1.09.2020 żaden kandydat nie spełnia
wymagań formalnych
Wydział Utrzymania Środków Produkcji 10.08.2020 wybrano kandydata
Wydział Przygotowania Produkcji 27.07.2020 wybrano kandydata
Wydział Przygotowania Produkcji 27.07.2020 wybrano kandydata
Wydział Przygotowania Produkcji 3.07.2020 nie wpłynęła żadna oferta
Wydział Przygotowania Produkcji 3.07.2020 nie wpłynęła żadna oferta
Wydział Księgowości 24.06.2020 żaden kandydat nie spełnia
wymagań formalnych
Wydział Przygotowania Projektów Organizacji Ruchu 16.06.2020 żaden kandydat nie spełnia
wymagań formalnych
Wydział Przygotowania Projektów Organizacji Ruchu 16.06.2020 nie wpłynęła żadna oferta
Wydział Księgowości 27.05.2020 nie wpłynęła żadna oferta

Znaleziono 14 ogłoszeń