Rekrutacja pracowników

Informacja dla osób składających dokumenty aplikacyjne poza naborem ogłoszonym na stanowiska pomocnicze i obsługi Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szukamy osób do pracy
na stanowisku pomocniczym i obsługi:

konserwator nawierzchni drogowych majster robót

Rekrutacja na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze

stanowiskowydziałdata
ogłoszenia
kandydaci
Wydział Przygotowania Produkcji 1.12.2021
Wydział Przygotowania Produkcji 1.12.2021
Wydział Zamówień Publicznych 20.10.2021 nie wybrano żadnego kandydata
Wydział Utrzymania Środków Produkcji 7.10.2021 wybrano kandydata
Wydział Informatyki 6.10.2021 wybrano kandydata
Wydział Przygotowania Projektów Organizacji Ruchu 16.09.2021 nie wpłynęła żadna oferta
Wydział Zaopatrzenia Materiałowo-Sprzętowego 6.09.2021 wybrano kandydata
Wydział Informatyki 31.08.2021 nie wpłynęła żadna oferta
Wydział Zamówień Publicznych 14.07.2021 nie wybrano żadnego kandydata
Wydział Ofertowania i Kosztorysowania 14.07.2021 nie wybrano żadnego kandydata

Znaleziono 10 ogłoszeń