walec drogowy fragment schematu organizacyjnego fragment projektu drogowego

ZRiKD

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie to samorządowy zakład budżetowy. Jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy i wykonuje zadania w obrębie stolicy w oparciu o bezprzetargowy tryb zlecania robót. Standardowe obowiązki wykonuje na zlecenie zarządcy drogi ZDM, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych i innych jednostek budżetowych. Zakład, w zakresie swoich kompetencji i robót służących Mieszkańcom Warszawy, współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi.

Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące powołania i funkcjonowania ZRiKD

Podstawową działalnością ZRiKD jest budowa i konserwacja dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym między innymi:

Zakład realizuje również prace z zakresu montażu i utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Ponadto ZRiKD sporządza projekty i wdraża stałe oraz czasowe organizacje ruchu.

Usługi świadczone przez ZRIKD.
ZRiKD, dysponując nowoczesnymi maszynami budowlanymi, środkami transportu oraz specjalistycznym sprzętem drogowym, dba o utrzymanie ok. 773 km stołecznych ulic (powiatowych, wojewódzkich, krajowych), które są w zarządzie ZDM - oraz realizuje znaczące dla infrastruktury drogowej Warszawy inwestycje.

fragment listy zamówień publicznych rozściełacz asfaltu rozmyte segregatory